Biologisch

In Zundert heeft Boot & Dart 7 ha laan- en parkbomen en een deel van haar containerteelt ingericht voor productie onder het Eko-keurmerk. Daarmee speelt Boot & Dart in op de gestaag groeiende vraag naar biologisch gekweekte boomkwekerijproducten. Boot & Dart kan bomen en heesters leveren onder het Eko-keurmerk.

De 7 ha is ook bedoeld om ervaring op te doen. Boot & Dart zal zeker op korte termijn niet geheel biologische gaan produceren. Puur afgaande op de mogelijke milieuwinst is dat ook niet noodzakelijk. In de visie van Boot & Dart ontlopen de twee keurmerken (Eko en On the way to Planet Proof) elkaar qua milieubelasting bijzonder weinig. Overigens past Boot & Dart veel kennis die is opgedaan in de biologische teelt toe in haar teelt onder "On the way to Planet Proof".

Link naar Skal, de controlerende instelling.